Nybliven professor vid ArtDatabanken utvecklar modeller för olika arters utbredning och dynamik

Prenumerera på aktuellt via RSS

ArtDatabankens medarbetare Tord Snäll har blivit professor vid NJ-fakulteten från och med 2014-09-30.

 I sin forskning använder han bland annat artobservationer för utveckling modeller för arters utbredning och dynamik för att se hur de kan komma att påverkas av framtida markanvändning och klimatscenarier.

Läs mer om Tord Snälls forskning