Ny fågelfamilj upptäckt av medarbetare på ArtDatabanken

Prenumerera på aktuellt via RSS

Per Alström från ArtDatabanken vid SLU är sedan två år, som förste svensk, gästprofessor vid Vetenskapsakademin i Beijing. Han har under denna tid haft möjligheten att forska på heltid på fåglar. Nu har han tillsammans med bl.a. kinesiska kollegor gjort ännu en upptäckt genom att skilja ut en helt ny fågelfamilj.

Pärlsmygtimalia får ny familj, kanske också namn. (Foto: Ramki Sreenivasan/Conservation India)

Pärlsmygtimalia får ny familj, kanske också namn. (Foto: Ramki Sreenivasan/Conservation India)

Att hitta en så distinkt utvecklingslinje som dessutom utgörs av en ensam art är tämligen unikt. Per Alström återvänder i sommar till Sverige och fortsätter sin tjänst vid ArtDatabanken från och med juli i år.

Med hjälp av DNA-sekvenser har en grupp forskare, däribland SLU-forskaren Per Alström, identifierat tio huvudgrenar i släktträdet hos den största av alla tättinggrupper, kallad Passerida, som omfattar cirka 36 procent av världens ca 10 500 fågelarter. En av dessa huvudgrenar utgjordes förvånande nog av en enda art, pärlsmygtimalia Spelaeornis formosus, som är en liten gärdsmygliknande fågel som förekommer i bergsområden från östra Himalaya till sydösta Kina.

Denna art är uppenbarligen den enda nu levande representanten för en av de äldsta utvecklingslinjerna inom denna stora tättinggrupp. Att den utseendemässigt liknar andra smygtimalior, som den alltså inte är nära släkt med, är antingen en slump eller resultatet av så kallad konvergent evolution, som kan ge upphov till liknade utseenden hos obesläktade arter som lever i likartade miljöer.

Forskarna föreslår att pärlsmygtimalian, vars vetenskapliga namn ändras till Elachura formosa, placeras i en ny fågelfamilj, Elachuridae, som alltså endast omfattar denna art.

Per Alström har tidigare tillsammans med kinesiska kollegor bl.a. upptäckt ett häckningsområde för den nästan helt okända svartstrupiga näktergalen Luscinia obscura i Qinlingbergen i Shaanxi-provinsen, i den nordliga delen av centrala Kina.

Artikel: Alström, P., Hooper, D.M., Liu, Y., Olsson, U., Mohan, D., Gelang, M., Hung, L.M., Zhao, J., Lei, F. & Price, T.D. 2014. Discovery of a relict lineage and monotypic family of passerine birds. Biology Letters.

Kontakt

Per Alström
Per.Alstrom@slu.se, tel 070-454 69 65

 Länk till Per Alströms forskning.

Per Alström. Foto: Shashank Dalvi