Nu har de ryggradslösa djuren flyttat in i nya Artportalen

Prenumerera på aktuellt via RSS

Nu kan man rapportera insekter, spindlar, sniglar, musslor, bläckfiskar, maskar, kräftdjur och andra ryggradslösa djur i Artportalen.

I Sverige finns knappt 34 000 kända ryggradslösa djur och alla går nu att rapportera i nya Artportalen. Detta innebär att ett viktigt etappmål mot att nya Artportalen ska bli komplett, har uppnåtts. Nya Artportalen har utvecklats under några års tid för att samla de tidigare sex separata rapportsystemen under samma tak.

Första etappen lanserades i maj 2013 och innehöll alla ryggradsdjur (förutom fåglar), växter och svampar och ett år senare kommer nu alltså de ryggradslösa djuren i etapp 2. Nu återstår endast fåglarna i etapp 3.

Nu har Rapportsystemen för småkryp respektive marina evertebrater stängts ner och dess ca 2,9 miljoner fynduppgifter förts över till nya Artportalen.

Totalt sett har över 40 miljoner fynduppgifter rapporterats i Artportalen sedan starten i början av 2000-talet. Hittills i år har 11,5 miljoner fynduppgifter rapporterats in i Artportalen.

 Till Artportalen

Om Artportalen

Artportalen är ett webbaserat system där alla kan söka och rapportera observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Informationen i Artportalen är öppen, med vissa undantag för uppgifter om särskilt känsliga arter, som endast ges ut till personer med speciella rättigheter och i naturvårdande syfte.

Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård och finansieras av Naturvårdsverket tillsammans med norska Miljøverndepartementet. Artportalen drivs och utvecklats av ArtDatabanken vid SLU i samarbete med representanter från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, kommunerna samt de ideella föreningarna (SOF, SBF, SMF och SEF)