21 maj flyttar småkrypen in i Artportalen

Prenumerera på aktuellt via RSS

Nya Artportalen tar snart ett till steg mot att bli komplett. 21 maj flyttar nämligen småkrypen in.

Med småkryp menas alla Sveriges över 30 000 ryggradslösa djur, både landlevande och vattenlevande. Hit hör bl.a. insekter, spindlar, sniglar, musslor, bläckfiskar, maskar och kräftdjur. När småkrypen flyttar nära nog dubbleras antalet rapporterbara arter i nya Artportalen, småkrypen står för ca 30 000 arter.

I och med att småkrypen flyttar in stängs Rapportsystemen för småkryp respektive marina evertebrater ner.

Nya Artportalen lanserades i maj 2013 

Tidigare bestod Artportalen av sex separata rapportsystem för de olika artgrupperna växter, fiskar, småkryp, fåglar, svampar och marina evertebrater. I nya Artportalen kommer alla dessa artgrupper rymmas inom ett och samma system, d.v.s. i ett gemensamt gränssnitt där användarna bara behöver ett konto för alla artgrupper. I maj 2013 lanserades första etappen av nya Artportalen som innehöll ryggradsdjur (utom fåglar), växter och svampar. I maj 2014 kommer de ryggradslösa djuren och i den avslutande etappen kommer fåglarna (sker tidigast i november 2014).   

 www.artportalen.se
 Information för dig som använder Artportalen

Om Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Informationen som läggs in är sökbar i Artportalen och fri att utnyttja för alla (med undantag för viss känslig information om skyddade arter). Artportalen drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Artportalsrådets medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening och Sveriges entomologiska förening. Med start i maj 2013 lanseras den nya generationen av Artportalen som har utvecklats i samarbete med norska Artsdatabanken och finansieras gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet