Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Prenumerera på aktuellt via RSS

Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.

Bastardsvärmarna är en speciell och ovanlig fjärilsfamilj som är beroende av blomrika ängsmarker. På senare år har de blivit allt mer sällsynta, i takt med att även blomsterängarna försvinner. Det behövs mer kunskap om var bastardsvärmarna finns. Därför har ArtDatabanken och Faunaväkteriet i samarbete med Naturskyddsföreningen tagit fram appen om bastardsvärmare.

Appen innehåller bilder och fakta om svenska arter av bastardsvärmare och deras miljöer och en nyckel för hjälp till artbestämning. Du kan också göra en insats för att bevara fjärilarna och deras miljö genom att rapportera in fynd via appen.

Rapporterna går direkt in i Artportalen, som är ett av naturvårdens främsta verktyg för att hålla koll på vilka arter som har setts var. I Artportalen blir rapporterna synliga för andra att se, och kan också användas av forskning, naturvård och miljöövervakning.

Appen Bastardsvärmare kan laddas ner gratis från App Store för iOS (iPhone) eller Google Play för Android.

Läs mer om bastardsvärmare på www.slu.se/faunavaktarna.

Om Faunaväkteriet

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur, där ett nätverk av naturintresserade människor hjälper till att övervaka förekomsten av rödlistade djurarter i Sverige. Nätverket samordnas av ArtDatabanken vid SLU. Läs mer på www.slu.se/faunavaktarna.