En rödlistad räka är inte samma sak som en räka med rött ljus

Prenumerera på aktuellt via RSS

I medierna diskuteras i dagarna bland annat att nordhavsräkan Pandalus borealis fått rött ljus i WWFs fiskguide. Olyckligtvis sker i medierna en sammanblandning med ordet ”rödlista”. I den nationella rödlistan som ArtDatabanken tar fram bedöms risken för att en art kommer att dö ut beroende på populationsförändringar, medan WWFs ”rött ljus” är en rådgivande konsumentupplysning som baserar sig på flera faktorer som kan orsaka ekologiska konsekvenser, utöver riktat fiske.

Några av de svenska arter, som WWF rekommenderar att man inte ska äta, är också rödlistade och bedöms som hotade. Rödlistan är dock inte i sig rådgivande utan ett viktigt underlag för kunskapsbaserad förvaltning av den biologiska mångfalden i Sverige. Ett annat viktigt mål är att sprida kunskap om arterna till alla relevanta målgrupper i samhället. Det finns därför ingen motsättning mellan konsumentguider och rödlistan hos ArtDatabanken – men det är olika saker. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny rödlista som blir klar 2015.

 I ”frågor och svar” försöker vi reda ut vad som är en ”rödlistad fisk” och en ”fisk med rött ljus”.