Läsvärt om rovdjurens situation i Europa och Sverige

Prenumerera på aktuellt via RSS

Läs SLU-forskaren Guillaume Chaprons artikel i Science om rovdjurens positiva utveckling i Europa samt hans kolumn i Nature där han menar att vetenskapliga resultat använts felaktigt av politiker.

I Europa har rovdjuren hämtat sig bra och lever här sida vid sida med oss människor, till skillnad från i övriga delar av världen där de ofta är förpassade till nationalparker. I Sverige ser det dock annorlunda ut efter att regeringen börjat tillåta licensjakt på varg. Läs SLU-forskarens Guillaume Chapron vetenskapliga artikel i Science och hans kolumn i Nature:

 SLU:s artikel Människor och rovdjur kan dela samma landskap

 Artikeln i Science Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscape (eng) 

 Guillaume Chaprons kolumn i Nature (eng)