Nu börjar arbetet med Rödlista 2015

Prenumerera på aktuellt via RSS

Rödlistan är en viktig barometer både i de svenska miljömålen och i internationella överenskommelser. Nu ska en ny rödlista tas fram, som kommer ut 2015.

Rödlistningsarbetet inkluderar över 100 personer. Artexperterna vid Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer för de olika organismgrupperna ansvarar för arbetet med bedömningarna. Nu är det bara hårt arbete för gruppen fram till april 2015 när Sveriges fjärde rödlista ska vara klar.

Gruppen som arbetar med att ta fram rödlistan har under två dagar i början av september inspirerats och kraftsamlat inför arbetet med Rödlista 2015.

Under en programpunkt diskuterades rödlistan betydelse med avnämare.
- Jag tror att ni gör Sveriges viktigaste naturvårdsjobb, menade bland annant Sveaskogs naturvårdschef, Stefan Bleckert.

En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, t.ex. ett land. Artdatabanken tar fram Sveriges rödlista som sedan godkänns av Naturvårdsverket.

Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga data från forskning, miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, litteratur med mera mot de internationella, formaliserade kriterierna.

Rödlistan publiceras i två versioner; dels i en tryckt version, dels i en sökbar webbversion.