Systemutvecklare till ArtDatabanken

Prenumerera på aktuellt via RSS

Är du en erfaren utvecklare med användarfokus? Vill du vara med och skapa framtidens avancerade datasystem för spridning av kunskap om Sveriges vilda arter och deras fortlevnad? Då ska du söka jobb hos oss!

ArtDatabanken startar nu utveckling av verktyg till stöd för Nationalnyckelns viktiga arbete med att ta fram och sprida information om svenska arter. Utmaningen är att presentera vår samlade artinformation på nätet med användaren i fokus.

 Läs mer och sök tjänsten före 20 maj