Delar av Artportalen stänger tillfälligt 27 maj

Prenumerera på aktuellt via RSS

På morgonen den 27 maj inleder Artdatabanken en flytt av portalerna för Växter och svampar, Fiskar och Övriga vertebrater till den nya Artportalen. Då det handlar om stora mängder data, dröjer det några dagar innan nya Artportalen öppnar för rapportering av dessa artgrupper. Rapportsystemen får Fåglar, Småkryp och Marina evertebrater berörs inte.

Nya Artportalen släpps i två steg - först ut är växter, svampar, fiskar och övriga vertebrater

I nästa vecka öppnar nya Artportalen. För att göra övergången så smidig som möjligt kommer det nya systemet att släppas i två steg. Det första steget innebär att nya Artportalen öppnar för sökning och rapportering av växter och svampar, fiskar och övriga vertebrater. Senare i höst flyttar även fåglar, småkryp och marina evertebrater över till nya Artportalen. Genom att dela upp övergången på det här viset blir det lättare att på bästa sätt tillgodose behoven hos olika grupper av användare, samtidigt som vi i lugn och ro kan se hur systemet fungerar i skarp drift och på ett tillfredsställande sätt kunna identifiera och åtgärda eventuella problem.

Från 27 maj ligger delar av Artportalen nere

På morgonen den 27 maj inleds flytten av portalerna för Växter och svampar, Fiskar och Övriga vertebrater till nya Artportalen. På grund av de stora mängderna data som behöver flyttas från gamla till nya systemet kommer det att dröja några dagar innan nya Artportalen öppnar för rapportering av dessa artgrupper. När nya Artportalen öppnar hittar du den på samma adress som tidigare: www.artportalen.se.

Rapportering av fåglar och småkryp berörs inte nu - kommer till hösten

De befintliga portalerna för Fåglar, Småkryp och Marina evertebrater berörs inte nu utan kommer att vara öppna som vanligt även under och efter den 27 maj, men kortvariga driftstörningar kan uppstå i samband med flytten. Senare i år, troligen under senhösten, förs även dessa artgrupper över till nya Artportalen.

Parallella portaler

Eftersom nya Artportalen öppnas i två steg kommer det under en övergångsperiod att finnas fyra portaler istället för nuvarande sex. Under senhösten förs de sista tre portalerna över till nya Artportalen så att vi når målet ett enda rapportsystem för alla arter. Under övergångsperioden gäller dessa fyra adresser:

www.artportalen.se
www.artportalen.se/birds/
www.artportalen.se/bugs/
www.artportalen.se/marin