Artinriktad naturvård

Prenumerera på aktuellt via RSS

Hur man bevarar gamla träd, skapar blomsterrika sandmarker, räddar fiskar i centrala Uppsala, skyddar utrotningshotade åkerogräs och mycket mera går att läsa om i ArtDatabanken senaste publikation Artinriktad naturvård.

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har inneburit ett helt nytt sätt att arbeta med bevarande av biologisk mångfald. Samförstånd, samarbete och uppsökande verksamhet är nödvändigt. Det enorma behovet av åtgärder i vardagslandskapet gör att ÅGP-handläggarna på landets länsstyrelser blivit mästare på att göra stordåd med minimala resurser. Boken Artinriktad naturvård omfattar femton kapitel som ger en inblick i hur man på ett nytt och effektivt sätt kan arbeta med artbevarande.

Redaktörer: Sofia Blank och Mikael Svensson ArtDatabanken.

  Läs mer