Prenumerera på aktuellt via RSS

Fjärranalys av skador på al utmed vattendrag och sjöar i södra och västra Sverige

I samarbete med ett flertal organisationer har ArtDatabanken tagit fram en rapport som ger bakgrunden till och utvecklar fjärranalysmetodik för de skador på alträd som uppstått utmed vattendrag i Sverige och som bl a orsakats av den invasiva algsvampen Phytophthora alni.